Dożynki Wisła :

Corocznie dożynki w Wiśle przyciągają tłumy turystów. Impreza rozpoczyna się korowodem przejazdowym do amfiteatru Wiślańskiego, gdzie następnie rozpoczynają się występy zespołów regionalnych.

Dożynki Wisła